Ny symjehall i Førdehuset

Postet av Førde IL - Symjing den 18. Jan 2019

Måndag 14.01.19 vart ein milepæl nådd. Førde kommune mottok førehandsgodkjenning av tilsagn om spelemidlar frå Kulturdepartementet. 

Planane som ligg til grunn for søknaden, oppfyller dei krav som er sett av særidretten for konkurransebasseng. Dette betyr igjen at det kan søkjast om spelemidlar i tråd med førehandsgodkjenninga. 

På grunn av at dette er eit interkommunalt anlegg, kjem og eit særskilt tilskot på 30%, av ordinært tilskot i tillegg.

Dette vil kunne utløyste totalt ca 30 mill. kroner i spelemidlar

Konkurransebasseng ved Førdehuset - Førde kommune - idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Nybygg symjehall

Neste steg er å få symjehallen inn i økonomiplanen, så no ligg «ballen» hos våre folkevalgte.


0 Kommentar

Ny utdanna stup og symje instruktører i Førde

Postet av Førde IL - Symjing den 13. Jan 2019

I helga har det vore høg aktivitet i klubben. To instruktører tok vegen til Bergen for å delta på stupinstruktør kurset i AdO. Det var Oscar Fink og Alver Brennersted. Dei har lenge hatt lyst å starte som stup instruktører, Derfor var det veldig bra at det vart arrangert eit instruktør kurs så tidleg på året, at ein kan komme igang med sesongen raskt. No venter ein berre på at det skal komme påmeldinger til kurset. Det kan ein melde seg på via denne linken stupekurs Førde il symjing 

Også dei nyutdanna begynner instruktørene har vert på kurs i helga. Saman med nokre meir erfarne begynner instruktører, og nokre instruktører fra andre klubber, så vart det arrangert videregående instruktør kurs i Førde lørdag og søndag. Førde utdanna 12 nye videregåande instruktører, og har no ein meget bra gruppe med godt utdanna instruktører med høg kompetanse. Så hvis ein ønsker at barna sine skal lære å symje, så er det berre å følge linken til symjekurs i Førde il symjing 

På bildet over er dei nye vidaregåande instruktørene, og på bildet under er dei nye stupinstruktørane.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline