Terminliste 2024


*LÅMØ - Dei som har kvalifisert seg via dei 5 LÅMØ øvelsene, dei to yngste årsklassene (11-12) med godkjent tid på alle øvelser. Dei 4 eldste klassene (13-16) må ein i tillegg være inne blant dei 24 beste i landsdel vest. Rankingen finner ein på https://www.medley.no/sl.aspx?slid=11


Stemna på terminlista er dei som klubben dekker ein del utgifter på for deltakarane, og deltakarane betaler ein eigenandel på stemnet. Deltaking på NM, UM, ÅM, Landsstemnet og Nordsjøstemnet er særskilt i forhold til eigenandel. Styret fastsetter eigeandel utifra budsjett.