Informasjon om symjekurs


Våre symjekurs er bygget på modellen til Norges Svømmeforbund som har gjort tusenvis av barn og unge svømmedyktige i Norge. På kursene vil barna bli trygge i vann gjennom mestring og glede.


Symjeskulen har to semestre, så kvar august og januar må man melde seg på symjekursa på nytt. Dei som har vore på symjekurs tidelegare har fortrinnsrett.  I symjeskulen er det månedleg betaling og barna vert flytta videre til neste kurs når dei mestrar læringsmålane. Viss barnet ynskjer å avslutte medlemskapet underveis i semesteret, gi beskjed til symjeskule@gmail.com


Kursa våre delast i to nivå som kvar har fire kurs:


  • Begynnerkurs: hval-skilpadde-pingvin-selunge
  • Videregåande kurs: Sel-sjøløve-delfin-hai


Nivåvelgaren kan hjelpe deg å finne riktig kurs til ditt barn:

Nivåvelger.pdf


Pris for begynnerkurs: 450 kroner per måned

Pris for videregående kurs: 700 kroner per måned


Det er høve å delta kun ein gong i uka på dei videregåande kursane til ein redusert pris. Viss du ynskje dette, ta kontakt.

På dei videregåande kursa kan barna delta på lokale symjestemner og klubbstemner viss dei ynskjer det. Se på terminlisten for oversikt over lokale stevner. 


Når barna meistrar kursa vil dei få tilbod om å starte i symjeklubben.


Ved spørsmål ta kontakt med symjeskule@gmail.com