Trening i ferie, og trening for instruktører og funksjonærer.

- Tidligare symjarar som er heime på ferie, eller andre approberte symjarar fra andre klubbar som er her på ferie, kan delta på trening med symjeklubben etter avtale med hovedtrener. (se kontakt info lenger ned)

- Registrerte instruktører og dommere i FIL Symijng har tilgang til bassenget for eigentrening i treningstida kl 16-18 i bane 6 på fredager og lørdager. Det er ikkje tilgang til dette hvis trener ikkje er tilstede og konkurranse gruppa er vekk reiste på stemne ol.

- Når ein er ferdig med trening, så skal ein rydde opp etter seg, og forlate bassengområdet. Dette for å ikkje forstyrre dei som fortsatt trener. I tilfelle noko skulle skje, så har trener kontroll på kven som er i bassengområdet.

Kriterier for deltaking i konkurranse gruppa til FIL Symjing

- Alle som deltar på trening og konkurranse i regi av Førde IL symjing skal være approberte symjarar. Dei må betale treningsavgift, samt være medlem i Førde IL.

- Alle må representere klubben på minst to stemne i året, eller være med som funksjonær som enten dommer eller i teknisk.

- Oppmøte frekvens avtales med hovedtrener, og hvis ein blir hindra i å møte, så må ein gje beskjed om dette.

- Alle må klare å svømme dei fire stilartane, og klare å svømme 2500 meter eller meir på ein trening.

- Alle må følge program fra trener.

- Om du lurer på om du er kvalifisert til å delta på trening eller kurs med Førde IL Symjing, så kan du kontakte: 

Hovedtrener: Elisabeth S. Mundal - TLF: 97 55 10 49

Symjeskuleansvarleg: Øystein Erland - TLF: 99 72 80 22

Påmelding til symjekurs Førde IL SymjingLevert av IdrettenOnline