Samtykke til publisering av bilder i regi av FIL Symjing


FIL Symjing ønsker å informere om reglene som gjelder for publisering av bilder.
Grunnregelen er at en alltid skal spørre om samtykke, men at et samtykke må ikke alltid være skriftlig. Det står i loven at et samtykke skal være informert, og med det menes at en skal ha gitt informasjon som gjør at en skjønner hva en samtykker til, og hvilke konsekvenser det får. Hvis de som er avbildet er under 15 år, må også de foresatte samtykke til publiseringen. Man kan når som helst trekke et samtykke tilbake.

Det finnes unntak til hovedregelen om at en skal spørre om samtykke. Når bilder har nyhetsverdi, som for eksempel bilder av publikum på et idrettsarrangement, må en ikke spørre om samtykke.

For FIL Symjing er det aktuelt å publisere bilder på egen web-side og på våre Facebook sider. Unntaksvis kan det være aktuelt for våre sponsorer å bruke bilder fra arrangementer, gruppebilder eller enkeltpersoner.
Vi sender ikke ut samtykkeskjema til alle medlemmer, men ber om tilbakemelding dersom noen ønsker å reservere seg mot publisering av bilder. Tilbakemelding kan enten sendes skriftlig, via melding eller muntlig til symjeklubben. Vi gjør oppmerksom på at reservasjonen omfatter bilder der personen lett kan identifiseres, ikke f.eks publikumsbilder, eller bassengbilder fra et stevne.

Vi oppfordrer også dere til å ha disse reglene med dere når dere publiserer bilder av egne og andres barn.

Se mer om nettvett her: https://nettvett.no/bilder-av-barn-pa-nett/