Tildeling av allmennyttige midler fra Sparebanken Vest 2016 til Førde IL Symjing

Postet av Førde IL - Symjing den 22. Feb 2016

Sparebanken Vest har tildelt Førde IL Symjing kr 30.000,- til utdanning av trenere og instruktører for året 2016. Tidligare i år, har dei også tildelt FIL Symjing kr 15.000,- til prosjektet Vill i Vann.

Førde IL Symjing har kontinuerlig utdanning av instruktører og trenere på forskjellige nivåer for å heile tida kunne tilby kompetente instruktører til alle aldersgrupper.

FIL Symjing har i ein årekke hatt eit veldig godt samarbeid med SPV, og vi ser at det vil fortsette i mange år frammover.


Kommentarer

— Guest